O nás

Kdo jsme a co chceme:

Jsme tradiční politická strana, působící, s přestávkami nacistické okupace a komunistického režimu, v dnešní Praze již 115 let. Místní organizace sociální demokracie byla založena v Modřanech roku 1903 v tehdejší restauraci „Na Písku“, dnes známém jako cukrovarská hospoda Hamburk. Málokdo dnes ví, že stavba Modřanského biografu byl původně místní Lidový dům, historický majetek zdejší sociální demokracie, o který přišla počátkem nacistické okupace a v turbulentním poválečném období ho již nedokázala získat zpět.

Dalším místem, spjatým s historií místní sociální demokracie, je Modřanská rokle. Na místě dnešního areálu Národní házené bylo hřiště sociálně demokratické sportovní organizace, zvané Dělnické tělocvičné jednota. Činnost DTJ Modřanka byla po mnoha letech obnovena a postupně se rozvíjí nejen počet členů, ale i sportovní náplň.

Trendem dnešní doby sice není volit tradiční, čitelné subjekty s historií, ale zvažte, zda není lepší dát důvěru lidem s jasnou historií a známými názory než skupinám různorodých aktivistů, z nichž zde mnozí fyzicky ani nebydlí, nebo zde žijí jen velmi krátce.

Naši kandidáti se představují

Mgr. Lenka Bukovská – ředitelka mateřské školy

Po studiích na Filozofické a Pedagogické fakultě UK se celý profesní život pohybuji ve školství. Učila jsem na ZŠ, na SOŠ, působila ve vedení VŠ a nyní pracuji jako ředitelka mateřské školy v Modřanech. V pozici zastupitelky a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání jsem zrealizovala projekt dietního stravování pro děti s celiakií a bezlaktózovou dietou ve školách v Praze 12 a také projekt na prevenci sociálně patologických jevů.

Mgr. Jan Marhoul, B.A. – 1. zástupce starosty

Na dnešní Praze 12 žiji celý svůj život a vnímám všechny výhody i nevýhody, které tato část města svým obyvatelům poskytuje. V místní samosprávě působím již třetí volební období. Mojí snahou je, aby Praha 12 o svá pozitiva nepřicházela neuváženými a nevratnými rozhodnutími. Naopak se snažím napravovat to, co je zde špatně. Žije se tu celkem pohodlně, ale nabídka služeb je zde poměrně slabá, i když v centru Prahy 12 stojí ohyzdná a dnes už téměř nepoužitelná budova nikdy nedokončeného OD Prior. Na ten bych se chtěl zaměřit v příštím volebním období. Poradil jsem si se stavbou konečně nové radnice, poradím si i s tímto úkolem.

Bc. František Adámek – radní

Žiji tady s Vámi již skoro 40 let. Myslím, že Modřany, a koneckonců celá Praha 12, je dobrá adresa. Byl bych rád, aby tomu tak bylo i nadále. Jsme okrajovou částí Prahy, a proto, bohužel, strávíme mnoho času v městské hromadné dopravě. Netvrdím, že máme špatné dopravní spojení se zbytkem Prahy, avšak, jsem přesvědčen, že 56 tisíc občanů Prahy 12 si zaslouží lepší, rychlejší a komfortnější dopravu, ať už do zaměstnání nebo za zábavou. Prostě chci metro pro Prahu 12. Jako první krok prosadím trasu metra, vedoucí na Prahu 12, do nového územního plánu. Není to taková utopie, jak si možná někdo myslí. Jsem přesvědčen, že bojovat a usilovat o takovýto cíl je potřebné. Je třeba mít vize cíle, a tyto prosazovat všemi prostředky. Politik bez idejí není politik, ale údržbář.

Vladimír Vaněk – podnikatel

Byl jsem iniciátorem vzniku několika úspěšných petic proti zastavění pozemků projekty developerů na Praze 12. V rámci spolku S.O.S. Koupaliště Lhotka jsem se spolupodílel na úspěšně realizované obnově tohoto areálu přírodního koupaliště. Současně jsem aktivním iniciátorem námitek a připomínek usilujících o zlepšení dopravní situace v Praze 12. Jsem zakládajícím členem a sekretářem spolku DTJ Modřanka, který je členem Svazu lyžařů ČR. Působil jsem v pracovní skupině pro cyklistickou dopravu. V současnosti jsem členem komise územního rozvoje a předsedou MO 02 ČSSD. V Modřanech bydlím od narození, jsem ženatý a mám dvě dcery. Soukromě podnikám od roku 1992.

Ing. Petr Serafín

Jsem absolventem VŠ ekonomické v Praze. Přes 40 let se věnuji investiční výstavbě a stavebnictví, zejména v energetice a dopravě. Působil jsem přes 10 let v podnikatelské sféře jako člen představenstva velké projektové firmy. Následně již 12 let pracuji na Ministerstvu průmyslu a obchodu, nyní jako ředitel odboru stavebnictví. Od roku 2006 jsem nepřetržitě zastupitelem MČ Praha 12.

Jiří Koláček

Od roku 2015 jsem členem výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům Barunčina. Zajímám se o životní prostředí a územní rozvoj. Aktivně jsem se zapojil do petičních aktivit proti zastavění Belárie a proti zjednosměrnění dopravy ve starých Modřanech. Do veřejného dění jsem se aktivně zapojil v roce 2013, od tohoto roku jsem členem MO 02 ČSSD, ve které aktuálně zastávám funkci místopředsedy. V roce 2014 jsem byl jmenován Radou městské části členem komise územního rozvoje Prahy 12. Jsem zakládajícím členem a předsedou DTJ Modřanka, z.s., činnost spolku navazuje na Dělnickou tělocvičnou Jednotu, která v Modřanech působila již od roku 1906. V Praze 12- Modřanech žiji od roku 1984, jsem ženatý a mám dospívající dceru. Pracuji jako živnostník.

Jiří Brych

Mnoho let jsem pracoval jako kriminalista u Policie České republiky. Bezpečnost ostatních vnímám jako své životní poslání. V současné době pracuji jako bezpečnostní ředitel velké společnosti a s partnerkou vychováváme syna.